راهکار زیرساخت شبکه و مرکز داده

تمامی منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها برای انجام وظایف خود نیازمند تبادل داده هستند. این تبادل از طریق زیرساخت شبکه و مرکز داده سازمان انجام می‌شود. افزایش روزافزون برنامه‌های کاربردی، ابزارهای متصل به شبکه، کاربران و مفاهیم جدیدی نظیر اینترنت اشیا (IoT) و زنجیره بلوکی (Blockchain) اهمیت زیرساخت شبکه و مرکز داده را بشدت زیاد کرده است. طراحی شبکه و مرکز داده و اجرای آن باید بر اساس استانداردهای شناخته شده بین‌المللی و با درک کامل ماموریت‌ها و کارکردهای سازمان و با نگاه به نیازمندی‌های آینده صورت پذیرد، زیرا عدم رعایت این موارد منجر به بروز اختلال در کلیه امور جاری که هر روز بیشتر وابسته به تبادل داده در سازمان می‌شود، خواهد گردید.

سازمان‌ها معمولا در خصوص زیرساخت شبکه و مرکز داده با دو چالش اصلی مواجه هستند:

  • ناسازگاری تجهیزات و برنامه‌های کاربردی که باعث می‌شود کیفیت خدمات دریافتی از سوی کاربران کاهش یابد.
  • پیچیدگی شبکه که باعث می‌شود پایش، مدیریت و پشتیبانی شبکه سخت شود.

رویکرد فناوری اطلاعات ایرانیان

رویکرد شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان در طراحی و اجرای شبکه، کار بر مبنای استانداردهای شناخته شده بین‌المللی و در عین حال استفاده از تجربیات پروژه‌های گذشته برای تامین نیازمندی‌های مدیران و کاربران زیرساخت شبکه و مرکز داده می‌باشد.  کارشناسان فنی شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان با پشتوانه تجربه انجام پروژه‌های متعدد در زمینه طراحی و پیاده‌سازی مراکز داده و شبکه‌های مختلف (شبکه‌های محلی، شبکه‌های گسترده و شبکه‌های بین‌شهری) توانایی طراحی و اجرا و پشتیبانی از زیرساخت شبکه و مرکز داده مطابق استانداردهای رایج را دارا می‌باشند. همچنین در این حوزه با همکاری مهندسین مشاور ساختمان با ایجاد تیم‌های طراحی، توانایی انجام طراحی‌های جامع در خصوص زیرساخت‌های یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارد.

راهکارها و خدمات شرکت

پروژه های مهم