راهکار یکپارچه‌سازی و هوشمندسازی سیستمهای جریان ضعیف مبتنی بر IP

مجموعه‌های ساختمانی با کاربری‌های اداری-تجاری نظیر مراکز مالی، هتلها، بیمارستانها و مجتمع‌های تجاری برای ارایه خدمات خاص خود به سامانه‌های متعددی مبتنی به فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز دارند. این سامانه‌ها برخی برای عرضه خدمات عمومی نظیر سامانه‌های تلفنی و دسترسی به اینترنت و برخی برای ارائه خدمات تخصصی آن سازمان می‌باشد. از آنجا که امروزه، فعالیت اغلب سامانه‌ها از بر اساس IP شکل گرفته است، وجود یک زیرساخت کارآمد شبکه ارتباطی مبتنی بر IP پیش‌نیاز بکارگیری سامانه‌های مذکور می‌باشد. افزون بر طراحی و اجرای این شبکه ارتباطی، یکپارچه‌سازی سامانه‌های زیرساختی سازمان که قرار است از بستر شبکه برای ارائه خدمات خود استفاده نمایند، به نحوی که همه آنها بتوانند بدون ایجاد مزاحمت برای یکدیگر به فعالیت بپردازند، از موضوعات کلیدی در حوزه زیرساخت‌های حیاتی سازمان می‌باشد.

شرکت فناوری اطلاعاتی ایرانیان با تکیه بر تجربه چندین ساله و دانش فنی کارشناسان قادر به ارایه راهکارهای جامع و یکپارچه در زمینه‌های مختلف به شرح ذیل است:

راهکارها و خدمات شرکت

 • زیرساخت یکپارچه شبکه ارتباطی فعال و غیر فعال (Passive and Active)
 • شبکه بی‌سیم  Wi-Fiداخلی و فضای باز
 • شبکه GPON
 • زیرساخت شبکه مرکز داده (Data Center)
 • زیرساخت پردازشی و ذخیره‌سازی داده (Data Server and Storage)
 • زیرساخت شبکه سیستم تلفن VoIP و خدمات پیام‌رسان (Pager)
 • سامانه نظارت تصویری (Video Surveillance)
 • زیرساخت شبکه سیستم پخش تلویزیونی IP-TV
 • یکپارچه‌سازی سیستم‌های جریان ضعیف مبتنی بر IP ساختمانی نظیر
  BMS, ACS, IDS, Fire Alarm, PAS/PAGA, SMATV/CATV/IPTV