مدیریت بازسازی سایت (Site Recovery Management-SRM)

مدیریت بازسازی سایت (Site Recovery Management-SRM)

بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی Gartner، بیش از 40 درصد از سازمان‌هایی که دچار بحران در مراکز داده می‌شوند، اگر نتوانند در عرض 24 ساعت به اطلاعاتشان دسترسی داشته باشند، در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت. 93 درصد از کسب و کارهایی که بیش از 10 روز، مرکز داده آنها از سرویس‌دهی خارج شده، در همان سال ورشکست شده‌اند. این آمارها و صدها آمار مشابه دیگر ضرورت وجود روش مقابله با بحران (DisasterRecovery) و تداوم کسب و کار (Business Continuity) را برای سازمان ها نشان می‌دهد. با توجه به رشد چشمگیر مجازی‌سازی در فناوری اطلاعات و به دلیل ویژگی‌های خاص سرویس‌دهنده‌های مجازی نظیر عدم وابستگی به سخت‌افزار و مجزا بودن، راهکارهای مطمئنی برای BC/DR توسط شرکت های تولیدکنندۀ محصولات مجازی‌سازی ارائه شده است. در این راهکار، دو مرکز داده وجود دارد که می توانند در یک مکان و یا کیلومترها از هم دور باشند. در هر مرکز داده تمامی سرویس‌ها بصورت مجازی وجود دارد و اطلاعات دائماً از ذخیره‌ساز مرکز دادۀ اصلی به ذخیره‌ساز مرکز دادۀ پشتیبان، منتقل می‌شود. با استفاده از SRM، بعد از بروز بحران در سایت اصلی، می‌توان بر اساس سیاست‌های تعریف شده، سرویس‌ها را در سایت پشتیبان راه‌اندازی کرد. درصورت برطرف شدن مشکل، سرویس‌ها مجددا توسط SRM به سایت اصلی باز می‌گردند.