پایش، مدیریت و یکپارچه‌سازی منابع فناوری اطلاعات

برمبنای تخمین‌های ارائه شده از سوی تحلیلگران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، حجم داده‌های تحت مدیریت ‌سازمان‌های بزرگ درسال 2020 به 44 زتابایت رسیده است.

همزمان با گسترش روزافزون استفاده از سامانه‌های فناوری اطلاعات متکی به داده، منابع فاوا درسازمان‌ها نیز توسعه یافته است. بدیهی است که استفاده از این منابع، بدون پایش و مدیریت آنها امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر مدیریت این منابع مستلزم یکپارچه‌سازی (Integration) آنها بخصوص در حوزه داده و سرویس می‌باشد.

رویکرد فناوری اطلاعات ایرانیان

شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان بخاطر تجربه کارشناسان خود در پشتیبانی و مدیریت منابع فاوا در سازمان‌های مختلف به ضرورت پایش، مدیریت و یکپارچه‌سازی منابع فناوری اطلاعات پی برده است و راهکارهایی را در این حوزه به سازمان‌ها پیشنهاد می‌دهد.

راهکارها و خدمات شرکت

پروژه های مهم

  • راه‌اندازی سامانه پایش منابع فناوری اطلاعات (نگاه) برای بانک پارسیان
  • راه‌اندازی سامانه پایش منابع فناوری اطلاعات (نگاه) برای شرکت مخابرات ایران
  • راه‌اندازی سامانه پایش منابع فناوری اطلاعات (نگاه) برای بیمارستان قلب شهید رجایی تهران