پشتیبانی زیرساخت ذخیره سازی و مجازی سازی

پشتیبانی زیرساخت ذخیره سازی و مجازی سازی

 

پایداری و تداوم خدمات ارائه شده در حوزه فناوری اطلاعات و بخصوص در بخش زیرساخت این حوزه نیازمند مجموعه فعالیت هایی است که با عنوان پشتیبانی از آنها یاد می شود.

شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان تلاش نموده است با بکارگیری اصول حرفه ای و استانداردهای رایج این حوزه ، دغدغه رایج مدیران سازمانها درخصوص اطمینان از درستی کارکرد زیرساخت فناوری اطلاعات خود را برطرف نماید.

افزون بر خدمات گارانتی و پشتیبانی ارائه شده در خصوص محصولات فروخته شده ،  این شرکت با عقد قراردادهای نگهداری و پشتیبانی ۲۴x۷ و ۸x۵، با تکیه بر کارشناسان متخصص ، مسیولیت کارکرد زیرساختهای ذخیره سازی و مجازی سازی سازمان های متقاضی را برعهده خواهد گرفت.

برای اطمینان از کارایی خدمات فنی و پشتیبانی ارائه شده ، این شرکت آزمایشگاه تجهیزات ذخیره سازی و همچنین انبار قطعات پشتیبانی ویژه را راه اندازی نموده است.

برای درخواست خدمات پشتیبانی با شماره تلفن  ۵-۸۸۹۴۶۶۰-۰۲۱ و یا آدرس پست الکترونیکی iritco@iritco.com تماس حاصل فرمایید.