رسیدگی به شکایات

مشتری گرامی، جلب رضایت و توجه به نیازهای مشتری از اساسی ترین اهداف ماست. نظرات، پیشنهادها و انتقادات شما ، ما را در نیل به این مهم یاری خواهد کرد. لطفا مشخصات خود را وارد کرده و نسبت به طرح انتقاد خود اقدام فرمایید: