خدمات حاکمیت داده شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان حاکمیت داده مدیریت داده‌های کلیدی و پایه
یکپارچه‌سازی داده‌ها
مدیریت فراداده‌ها
مدیریت کیفیت داده
راهکار خدمات پنجره واحد سازمانی شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان پنجره واحد خدمات سازمانی بستر مدیریت و تبادل سرویس سازمانی شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان: گذر بستر مدیریت و تبادل وب سرویس سازمانی راهکار یکپارچه مانیتورینگ و پایش منابع فاوا - شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان پایش یکپارچه منابع فاوای سازمان راهکار یکپارچه زیرساخت شبکه - شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان زیرساخت شبکه و مرکز داده

 ارائه راهکارهای یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات

_
iritco logo -لوگو شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان

بیستمین سالگرد تاسیس شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان

_

 

ما در شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان بر این باوریم، که همواره باید جستجوگر حوزه‌ها و راهکارهای تخصصی نوین در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه به مشتریان خود باشیم. در همین راستا، علاوه بر توسعه و تعمیق خدمات شرکت در حوزه زیرساخت های شبکه و مرکز داده، مفهوم یکپارچه‌سازی داده و سرویس سازمانی را به عنوان یکی از خلاهای جدی حوزه فاوا در کشور مورد توجه قرار دادیم. با این دیدگاه، مجموعه‌ای از محصولات کاربردی مانند سمین (سامانه مدیریت داده‌های کلیدی)، گذر (بستر مدیریت و یکپارچه‌سازی سرویس‌های سازمانی)، سایه (سامانه مدیریت هویت و کنترل دسترسی) و روزن (درگاه یکپارچه خدمات سازمانی) در شرکت توسعه یافت و اکنون در بسیاری از سازمان‌ها، مدیران فناوری اطلاعات را در دستیابی به اهداف سازمان یاری می‌دهد. علاوه بر این شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان، با درک اهمیت فوق العاده جایگاه داده، این دارایی غیر قابل جایگزینی در سازمانها، مفهوم حاکمیت داده را به عنوان یک حوزه اصلی فعالیت خود انتخاب کرده است.

 

 

iritco logo -لوگو شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان

محصولات

_
Saman ERP logo small
سامانه مدیریت داده های کلیدی سمین
شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان - نگاه - نرم افزار پایشگر منابع فاوا
گذر بسترل تبادل سازمانی - ESB
مانا - راهمار پایش منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات
سایه نرم افزار مدیریت هویت و دسترسی