راهکار یکپارچه مانیتورینگ و پایش منابع فاوا - شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان پایش، یکپارچه سازی و مدیریت منابع فاوا راهکار یکپارچه زیرساخت شبکه - شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان زیرساخت شبکه و مرکز داده Data storage - شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان - ذخیره سازی داده ذخیره سازی داده

 ارائه راهکارهای یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات

_
iritco logo -لوگو شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان

بیستمین سالگرد تاسیس شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان

_

ما در شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان بر این باوریم، که همواره باید جستجوگر حوزه‌ها و راهکارهای تخصصی نوین در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه به مشتریان خود باشیم. در همین راستا، علاوه بر توسعه و تعمیق خدمات شرکت در حوزه زیرساخت ذخیره‌سازی اطلاعات، راهکارهای پشتیبانگیری و مقابله با بحران (Disaster Recovery) و طراحی و اجرای زیرساخت های شبکه و مرکز داده و سیستمهای جریان ضعیف (ELV)، فعالیتهای جدیدی را در زمینه مدیریت هویت و کنترل دسترسی (IAM)، پایش (مانیتورینگ) منابع فناوری اطلاعات، مدیریت داده های کلیدی (MDM) و بستر تبادل سرویسهای سازمانی (ESB) را در فهرست خدمات و محصولات خود قرار داده‌ایم.

 

iritco logo -لوگو شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان

محصولات و نمایندگی ها

_
شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان-HP نمایندگی و پشتیبانی
شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان-Dell EMC نمایندگی و پشتیبانی
Cisco UCS شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان - نمایندگی و پشتیبانی
VMWARE نمایندگی
AXIS و پشتیبانی نمایندگی Support
گذر بسترل تبادل سازمانی - ESB
شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان - نگاه - نرم افزار پایشگر منابع فاوا
مدیریت هویت و دسترسی سایه - Sayeh: IAM